Nama:
I Made Subawa, S.Pt.
NIP:
19690219 199703 1 006
Pangkat/Golongan:
Penata Tk.I (III/d)
Jabatan:
Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Daya Saing
Nama:
I Kadek Agus Widiada, S.Pi
NIP:
19910107 201503 1 003
Pangkat/Golongan:
Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan:
Kepala Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan
Nama:
I Nyoman Suardana, S.Sos., MM.
NIP:
19721010 199302 1 002
Pangkat/Golongan:
Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan:
Kepala Dinas Perikanan
Nama:
I WAYAN SUJANA, SE, M.M.
NIP:
19641120 198602 1 006
Pangkat/Golongan:
Pembina (IV/a)
Jabatan:
Sekretaris
Nama:
Ir. A.A. Sri Wahyuni
NIP:
19690519 199403 2 011
Pangkat/Golongan:
Penata Tk.I (III/d)
Jabatan:
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Nama:
Drh. Made Andika Dwi Arisanti, MMA
NIP:
19640407 199003 2 005
Pangkat/Golongan:
Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan:
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha Perikanan
Nama:
Ir. I Gede Ngurah Sedana, MMA
NIP:
19680404 199603 1 008
Pangkat/Golongan:
Pembina (IV/a)
Jabatan:
Kepala Bidang Produksi dan Sarana
Nama:
Ir. Ketut Sumertana, M.Si
NIP:
19630528 199203 1 003
Pangkat/Golongan:
Pembina (IV/a)
Jabatan:
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya