Nama:
I Wayan Wijana, S.Sos.,M.Si
NIP:
196710041988121001
Pangkat/Golongan:
Pembina Tk. I / IVc
Jabatan:
Kepala Dinas
Nama:
Ir. I MADE MERTAYASA
NIP:
196603111993031005
Pangkat/Golongan:
PEMBINA (IV/a)
Jabatan:
Sekretaris Dinas
Nama:
Drh. I GEDE ASRAMA, MMA
NIP:
196703251993031009
Pangkat/Golongan:
PEMBINA TK. I / IVb
Jabatan:
Kepala Bidang Kesehatan Hewan
Nama:
Ir. I NYOMAN SUMADI, MP
NIP:
196612311998031046
Pangkat/Golongan:
PEMBINA / IVa
Jabatan:
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
Nama:
Ir. NI LUH WAYAN SUPARMI, MMA
NIP:
196811281997032003
Pangkat/Golongan:
PEMBINA TK. I / IVb
Jabatan:
Kepala Bidang Perkebunan
Nama:
Ir. I GEDE RAMA BARGAWA, MPT
NIP:
196307281991011002
Pangkat/Golongan:
PEMBINA / IVa
Jabatan:
Kepala Bidang Produksi Peternakan
Nama:
GEDE SUDHARTA, STP., MMA
NIP:
196905021996031007
Pangkat/Golongan:
PEMBINA / IVa
Jabatan:
Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan
Nama:
Ir. NI GUSTI AYU PUTU SRIWATI, MAP
NIP:
196804041994032007
Pangkat/Golongan:
PEMBINA / IVa
Jabatan:
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura