Nama:
Bagus Nyoman Wiranata, SH, M.Si
NIP:
19690125 199803 1 006
Pangkat/Golongan:
Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan:
Kalaksa BPBD
Nama:
I Gusti Lanang Oka, S.Sos
NIP:
19630313 198602 1 009
Pangkat/Golongan:
Penata Tk. I (III/d)
Jabatan:
Kasi Rehab Rekon
Nama:
Dewa Ketut Ekajaya, SE
NIP:
19780516 200604 1 015
Pangkat/Golongan:
Penata TK.I (III/d)
Jabatan:
Kasi Pencegahan
Nama:
Ni Ketut Murjani,SE
NIP:
19721018 200701 2 014
Pangkat/Golongan:
Penata Muda Tk.I (IIIb)
Jabatan:
Pj. Ka.Subag Keuangan
Nama:
Sang Ayu Made Putri Suarmini, SE
NIP:
19671208 199603 2 003
Pangkat/Golongan:
Pembina (IV/a)
Jabatan:
Sekretaris
Nama:
Sang Nyoman Sutena, SH.
NIP:
12621231 198603 1 333
Pangkat/Golongan:
Pembina (IV/a)
Jabatan:
Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi
Nama:
Ir. I Wayan Netra, M,M.A
NIP:
19661123 199403 1 005
Pangkat/Golongan:
Pembina (IV/a)
Jabatan:
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Nama:
dr. Ni Nyoman Ermy Setiari, M.Kes.
NIP:
19660225 199602 2 001
Pangkat/Golongan:
Pembina (IV/a)
Jabatan:
Kabid Kedaruratan dan Logistik